Kafèbesøk vinteren 2009/2010

Desember


Januar
Februar - selv ikke snøstorm kunne holde oss borte fra hverandre...

'


Mars