Søndagsturer høsten -09

Kyr og hest i veien på vei mot Nesjevann.

Grlling ved Nesjevann.

En kaffepause på Kvinesheia før turen går videre til Lista fyr.

Grilling og kaffi i vinden på Lista fyr.

Pause på toppen av fjellet ved Jøssingfjord.